A NAH által NAH-12-0058/2022 számon akkreditált vizsgaközpont
(személytanúsító szervezet)

MINŐSÉGPOLITIKA


Vizsgaközpontunk, az Ózdi Regionális Független Vizsgaközpont azzal a céllal jött létre, hogy a megújult szakképzési rendszer jogszabályaiban foglaltak alapján, annak megfelelve akkreditált vizsgáztatási tevékenységet folytasson, a 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről előírásainak, valamint a társadalmi elvárásoknak megfelelően.

Vizsgaközpontunk regionálisan egyedüliként jogosult szakmai és szakképesítő vizsgák megszervezésére.

Célunk, hogy a vizsgák szervezését, lebonyolítását és ellenőrzését a lehető legmagasabb színvonalon végezzük. Ennek érdekében szem előtt tartjuk a szakképzés, a piac és gazdasági szereplők által felmerült igényeket, ezzel hozzásegíthetjük a vizsgára jelentkezőket ahhoz, hogy a választott szakmai végzettséget megszerezve a munkaerőpiacon sikeresen érvényesülhessenek.

Törekszünk a vizsgára jelentkezők, a vizsgáztatók és egyéb a vizsgafolyamatban részt vevő partnereink pontos tájékoztatására, szolgáltatásaink átláthatóságára. A vizsgaközpontunk által működtetett minőségirányítási rendszer megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17024 szabvány követelményeinek.

A vizsgafolyamattal kapcsolatban felmerülő kérdések gyors, pontos megválaszolásával törekszünk támogatni valamennyi partnerünk – vizsgára jelentkezők, vizsgáztatók, szakértők, külső vizsgahelyszínek képviselői – tevékenységét. 

Tudjuk és hisszük, hogy sikeres működésünk kulcsa a minőségi, szakszerű, pártatlan munkavégzés, az etikus magatartás. Ezért vizsgaközpontunk belső szabályzataiban egyértelműen meghatározza munkatársaink feladatait, felelősségi és hatásköreit. Ezek betartása elvárás mindannyiunk felé úgy, hogy érvényesüljön a minőségi szemlélet, a minőség iránti elkötelezettség és megvalósuljon a minőségi munkavégzés.

Ennek érdekében:

Kizárólag olyan vizsgáztatókkal dolgozunk együtt, akik szakmailag magasan képzettek, tapasztalattal rendelkeznek, elfogadják és alkalmazzák pártatlansági elveinket.

Kizárólag olyan helyszíneken szervezünk vizsgát, amelyek korszerű infrastruktúrával rendelkeznek és minden követelményt kielégítve kellemes és inspiráló környezetet nyújtanak a vizsgákhoz.

Olyan vizsgafeladatokkal és értékelési útmutatókkal dolgozunk, amelyek a jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelnek és a szakmai tudás/kompetenciák mérésére a lehető legobjektívabb módon alkalmasak.

Minden vizsgát szabályainknak megfelelően bonyolítunk le.

A minőségpolitikában és a vezetőségi átvizsgálásban megfogalmazott célok megvalósításához biztosítjuk az erőforrásokat.

Azért, hogy minél magasabb színvonalú, társadalmi és szakmai elvárásoknak megfelelő vizsgákat szervezhessünk, folyamatos belső ellenőrzéseket hajtunk végre partnereink körében.

A folyamatos fejlesztés, megújulás, korszerűsítés mindannyiunk közös feladata, ennek érdekében:

  • A vizsgáztató szakemberek teljesítményét rendszeresen értékeljük, véleményüket és javaslataikat a vizsgáztatási folyamat minőségének javítása érdekében figyelembe vesszük.
  • A vizsgázók elégedettségét mérjük és értékeljük, e felmérések eredményeit szem előtt tartjuk folyamataink fejlesztése során.
  • Munkatársainkat (beleértve a vizsgáztató szakembereket) rendszeresen képezzük a minőségi munkavégzés és a pártatlanság iránti elköteleződés fenntartása, valamint a tevékenységüket érintő változások megismerése érdekében.
  • Munkánk során hozott döntéseinkben kiemelt szerepet kap a társadalmi felelősségvállalás, környezetünk védelme és a különböző élethelyzetekből adódó egyéni igények kielégítésére való törekvés.

Mindent megteszünk, hogy a vizsgáztatási folyamatba bevont valamennyi partnerünk megismerje az Ózdi Regionális Független Vizsgaközpont minőségpolitikáját, alapvető céljainkat, működési előírásainkat. Közös munkánkba minden partnert és vizsgáztatásban részt vevő valamennyi munkatársat bevonunk, törekedve arra, hogy motiváltságuk megfelelő legyen. Ennek egyik legfontosabb eszköze a bizalom kialakítása a vizsgaközpont vezetői iránt a kölcsönös segítségnyújtás megvalósítása érdekében.

Elvárjuk valamennyi munkatársunktól a magas minőségszint folyamatos biztosítását, a minőségfejlesztés elfogadását és megvalósítását.

Ózd, 2022.06.09.


Kellerné Göcző Marianna

az Ózdi Regionális Független Vizsgaközpont vezetője