Pályázati felhívás vizsgabizottsági tag-feladatfejlesztői-feladatvéleményezői (lektori) adatbázisba történő jelentkezésre


Az Ózdi Regionális Független Vizsgaközpont a szakképzési törvényben meghatározott tevékenységéhez szakértőket keres.

Az adatbázis feldolgozása után a Vizsgaközpont tájékoztató anyagot ad ki, amely megismerése után on-line tesztírással mérjük fel, hogy a jelentkező megfelelő ismeretanyaggal rendelkezik az általa megpályázott feladatok elvégzéséhez. A későbbi felkérésnek és megbízásoknak ez elengedhetetlen része lesz.

A vizsgáztatókat és a feladatok fejlesztőit, ellenőrző szakértőit az alábbi képzési területekre keressük:

KEOR* kód Képzési terület megnevezése
0119
Oktatás
0213 Képzőművészet, szépművészet
0411 Könyvelés, adózás
0416 Nagy- és kiskereskedelem
0612 Adatbázisok, hálózattervezés és adminisztráció
0713 Energetika, elektromosság
0714 Elektronika és automatizálás
0715 Gépgyártás, műszer- és fémipar
0716 Gépjárművek, hajók, repülőgépek tervezése és gyártása
0732 Építőipar, magas- és mélyépítés
0913 Ápolás és szülésznőképzés
0916 Gyógyszerészet
0922 Gyermek- és ifjúságvédelem
0923 Szociális munka és tanácsadás
1012 Fodrászat és szépségápolás
1013
Szálláshely-szolgáltatás, étkezés, vendéglátás

vizsgáztatók feladata a szakmai (https://akkreditaltvizsgaztatas.ikk.hu/kkk-ptt) és képesítő vizsgákon (https://akkreditaltvizsgaztatas.ikk.hu/programkovetelmenyek) az alábbiakban olvasható:

Mérési feladatot ellátó bizottsági tag főbb feladatai:
- a vizsga mérési feladatait ellátó tagja végzi a vizsgázó tudásának felmérését, melynek keretében
- a lebonyolítási rend szerint részt vesz a vizsgáztatásban,
- átveszi az elkészült projektfeladatot és feljegyzi ennek az időpontját,
- ellenőrzi a projektfeladat megvalósításának lépéseit, és a megadott mérési-értékelési szempontoknak megfelelően rögzíti azok eredményeit.

A mérői adatbázisba bekerülés feltételei:
- a vizsgán megszerezhető szakma/szakképesítés oktatásához jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelés.
- minimum 3 év szakmai (oktatói vagy szakmában töltött idő) tapasztalat.
- adatkezelési nyilatkozat, pártatlansági nyilatkozat, összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat elfogadása a jelentkezéssel egyidejűleg.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
- szakmai önéletrajz
- végzettséget igazoló dokumentumok

Az aktuális vizsgára történő megbízás feltétele:
- a vizsgázó szakmai/képesítő vizsgára történő felkészítésében nem vett részt, nem hozzátartozója a vizsgázónak.
- Megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat. (rendszeres oktatói tevékenységet alátámasztó munkáltatói igazolás)
- Minimum átlagosan heti 5 óra igazolt szakmai oktatói munka. Képesítő vizsgára történő megbízás esetén a szakmai felkészítésben való részvétel, valamint a rendszeres oktatói tevékenység hiánya nem minden esetben lesz kizáró oka felkérésnek.

Értékelési feladatokat ellátó bizottsági tag főbb feladatai:
- az értékelési feladatokat ellátó vizsgabizottsági tag minősíti a vizsgázó teljesítményét, amelynek keretében
- a mérést végző tagtól kapott adatok és információk alapján elvégzi az értékelést,
- az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt a vizsgafelügyelő általi ellenjegyzést követően továbbítja az akkreditált vizsgaközpont vezetőjének.

Az értékelői adatbázisba való bekerülés feltételei:
- a vizsgán megszerezhető szakma/szakképesítés oktatásához jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelés.
- minimum 3 év szakmai (oktatói vagy szakmában töltött idő) tapasztalat.
- adatkezelési nyilatkozat, pártatlansági nyilatkozat, összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat elfogadása a jelentkezéssel egyidejűleg.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
- Szakmai önéletrajz
- Végzettséget igazoló dokumentumok

Az aktuális vizsgára történő megbízás feltétele:
- A vizsgázó szakmai felkészítésében nem vett részt, nem a hozzátartozója a vizsgázónak.
- Képesítő vizsgára történő megbízás esetén a szakmai felkészítésben való részvétel, nem minden esetben lesz kizáró oka felkérésnek.

Ellenőrzési feladatot ellátó bizottsági tag  (vizsgafelügyelő) főbb feladata:
A vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját a szakmai vizsga helyszíne szerint területileg illetékes gazdasági kamara delegálja. Delegálás hiányában az Ózdi Regionális Független Vizsgaközpont bízza meg. A delegált tag megbízását a Vizsgaközpont megtagadhatja és helyette határidő tűzésével más személy delegálását kezdeményezheti. A megtagadás indokának valósnak és okszerűnek kell lennie.
- Felel a vizsga szabályszerűségéért.
- A szakmai vizsga megkezdése előtt ellenőrzi a vizsga előkészítését, a szükséges szakmai, tárgyi és személyi feltételeket, az egészséges és biztonságos vizsgakörülmények meglétét.
- A vizsgabizottság további tagjainak bevonásával ellenőrzi a szakmai vizsga jogszabályban előírt dokumentumainak meglétét, azok formai és tartalmi megfelelőségét.
- Vezeti a szakmai vizsgát.
- Ellenjegyzi az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt.
- Tájékoztatja a vizsgázókat az egyes vizsgatevékenységek előtt az őket érintő tudnivalókról.
- Felügyeli a vizsga jegyzőjének munkáját.

A vizsgafelügyelői adatbázisba bekerülés feltételei:
- A vizsgán megszerezhető szakma/szakképesítés oktatásához jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelés.
- Minimum 3 év szakmai (oktatói vagy szakmában töltött idő) tapasztalat.
- Adatkezelési nyilatkozat, pártatlansági nyilatkozat, összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat elfogadása a jelentkezéssel egyidejűleg.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
- Szakmai önéletrajz
- Végzettséget igazoló dokumentumok

Az aktuális vizsgára történő megbízás feltétele:
- A vizsgázó szakmai/képesítő vizsgára történő felkészítésében nem vett részt, nem hozzátartozója a vizsgázónak.
- Megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat. (rendszeres oktatói tevékenységet alátámasztó munkáltatói igazolás)
- Minimum átlagosan heti 5 óra igazolt szakmai oktatói munka. Képesítő vizsgára történő megbízás esetén a szakmai felkészítésben való részvétel, valamint a rendszeres oktatói tevékenység hiánya nem minden esetben lesz kizáró oka felkérésnek.

A feladat-fejlesztői adatbázisba az alábbi feladatokra keresünk szakértőket: 
Projektfeladatot készítő szakértő szakmai vizsgára / Írásbeli és projektfeladat feladatkészítő szakértő képesítő vizsgára

Elvárás:
- a vizsgán megszerezhető szakterület tekintetében felsőfokú szakmai végzettség.
- legalább öt év oktatási és vizsgáztatási tapasztalat.
- a felkérés időpontjában oktat, vagy szakmájában aktívan dolgozik.
- a vizsgák rendszerének ismerete


Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
- Szakmai önéletrajz
- Végzettséget igazoló dokumentumok
- Adatkezelési nyilatkozat, pártatlansági nyilatkozat, összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat elfogadása a jelentkezéssel egyidejűleg.
- Rendszeres oktatói tevékenységet, szakmai tevékenységet alátámasztó munkáltatói igazolás, vagy a szakmai oktatás területén korábban megszerzett tapasztalatot igazoló dokumentum. (Pl.: oktatási intézmény igazolása)  


Projektfeladatot véleményező szakértő szakmai vizsgára / Projektfeladat- és írásbeli feladat véleményező szakértő képesítő vizsgára / Írásbeli feladatvéleményező szakértő képesítő vizsgára (lektor)

Elvárás:
- Felsőfokú végzettség és ágazatnak megfelelő szakképzettség vagy szakképesítés.
- Vizsgafeladatok értékelése, elemzése, készítése terén szerzett gyakorlat. A szakmai vizsgáztatás terén szerzett jártasság.
- Legalább öt év oktatási és vizsgáztatási gyakorlat.
- A vizsgák rendszerének ismerete.
- Előnyt jelent:   
      - felnőttképzési szakértői gyakorlat,
      - felnőtt oktatásban/képzésben szerzett gyakorlat

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
- Szakmai önéletrajz.
- Végzettséget igazoló dokumentumok.
- Az elvárt tapasztalatokat igazoló dokumentumok.
- Adatkezelési nyilatkozat, pártatlansági nyilatkozat, összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat elfogadása a jelentkezéssel egyidejűleg.

Az Ózdi Regionális Független Vizsgaközpont vizsgáztatói és/vagy feladatkészítői illetve szakértői adatbázisába való bekerülés menete:

1;
A jelentkező kitölti az adatbázisba való felvételhez szükséges Pályázati adatlapot, hiánytalanul mellékeli a megadott dokumentumokat és aláírásával elfogadja a szükséges nyilatkozatokat.
Az önéletrajzban a jelentkező térjen ki valamennyi korábbi munkatapasztalatára, a szakterületen eltöltött időkre is.
Kérjük, jelezze azt is, ha van on-line vizsgáztatási tapasztalata!
Kérjük, valamennyi képzettségét igazoló dokumentumot mellékeljen, tehát nemcsak a legmagasabb iskolai végzettség igazolását. Amennyiben több területen is rendelkezik szakmai ismerettel, úgy célszerű valamennyi diploma, oklevél, tanúsítvány csatolása és az összes releváns munkatapasztalat ismertetése!

2; A Vizsgaközpont az adatfeldolgozás és az akkreditációs folyamat függvényében értesítést küld a jelölt számára az adatbázisba kerüléshez szükséges belső tájékoztatás és on-line mérés időpontjáról.

3;
A sikeres on-line mérést követően a jelentkező felkerül a Vizsgaközpont jóváhagyott vizsgáztatói és/vagy szakértői adatbázisába.

4; Az első megbízást követően, még a megbízásban megjelölt feladat megkezdése előtt köteles a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát bemutatni!  

Jelentkezni az Ózdi Regionális Független Vizsgaközpont e-mail címén keresztül benyújtott, vagy a Vizsgaközpont titkárságán személyesen leadott pályázati anyaggal lehet.

FOLYAMATOSAN VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET!

Pályázati adatlap