AZ ÓZDI REGIONÁLIS FÜGGETLEN VIZSGAKÖZPONT ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÉS FENNTARTHATÓSÁGI POLITIKÁJA


A sokszínűség, a jövőnkért és az elkövetkező nemzedékek jövőjéért érzett felelősségteljes gondolkodás, illetve a diszkriminációmentes cselekvés nagymértékben hozzájárul a szervezetek sikeréhez, az innováció és a kreativitás növeléséhez, továbbá a változásokra való gyors reagáláshoz.


A fenntartható társadalom alapvető követelményei: 

a szociális igazságosság, amelynek alapja a lehetőségekhez való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosítása, valamint a környezettudatos és környezet-etikus magatartás a szükséges; és a környezetminőség megőrzése.

Szervezetünk működésének alapköve a stratégiai megközelítés, a felelős irányítás, az etikus működés, az alapértékek tisztelete, a környezeti felelősségvállalás, partnerség az érintett és érdekelt felekkel, a működés átláthatósága. Ez jelenti számunkra a fenntarthatóság komplex értelmezését, melynek megvalósítása érdekében az Ózdi Regionális Független Vizsgaközpont a következő értékek betartását tűzte ki célul:

  • Szervezetünk működése a kölcsönös tisztelet és az egyenlő bánásmód értékeire épül, ezért a sokszínűséget és a különbözőségek elfogadását kiemelt területként kezeljük.
  • Tájékoztatjuk munkavállalóinkat az egyenlő bánásmód elvének megvalósításával kapcsolatos jogaikról, kötelezettségeikről, és lehetőséget biztosítunk számukra a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtésére, az élethelyzetüknek és választásuknak megfelelő egyéni fejlődésre.
  • Minden intézményi partnerünket tájékoztatjuk a pártatlan és megkülönböztetés-mentes vizsgáztatás elveinek betartásának módozatairól, és etikai szabályzatainkról, etikai kódexünkről.
  • Folyamataink leírását, a végleges akkreditáció megszerzése után, az olvasási/szövegértési nehézségekkel rendelkező vizsgázók számára könnyen értelmezhető formában is közzétesszük.
  • A vizsgáztatásban a jelentkezéstől a bizonyítványkiadásig különleges figyelmet fordítunk a biztonságos, előítélet-mentes és támogató szervezésre, lebonyolításra.
  • Partnereinkkel hosszútávú fenntartható együttműködésre törekszünk, melynek érdekében dokumentumainkat elektronikus úton hitelesítjük és kezeljük, információinkat honlapunkon vagy elektronikus úton osztjuk meg, illetve egyeztető megbeszéléseink legtöbbjét online tartjuk meg.
  • Törekszünk arra, hogy a különböző vizsgák projektfeladatainak fejlesztése során a fenntarthatósági szempontok érvényesüljenek, az elkészített termékek felhasználhatók legyenek valamilyen további munkafolyamatban vagy hátrányos helyzetű személyek/csoportok számára segítséget nyújtsanak.
  • Minden olyan esetet dokumentáltan kivizsgálunk, mely sérti az esélyegyelőség és a fenntarthatóság alapelveit.
  • Igyekszünk családbarát munkahelyi körülményeket biztosítani kollégáink részére.Ózd, 2021. augusztus 16.

Kellerné Göcző Marianna
az Ózdi Regionális Független Vizsgaközpont vezetője